Konuşma Desteği

Konuşma Destek Danışmanlarımız, TİB öğrencilerinin topluluk önünde konuşma, sunum yapma ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Konuşma danışmanları, farklı seviyelerdeki konuşmacıları sunumlardan tartışmalara ve röportajlara kadar farklı bir dizi konuşma türünde dinler, sorular sorar ve rehberlik sağlar. Konuşma Destek Danışmanlarımız, öğrencilerin akademik ve günlük konuşmalara anlamlı bir şekilde katılmaları için gerekli etkili konuşma ve dinleme becerilerini desteklemeyi görev edinmiştir.

Grup ve bireysel konuşma destek danışmanlığıyla, öğrencilerimize konuşma pratiği yapma fırsatının yanı sıra konuşmalarının içeriği, yapılış tarzı ve dinleyici üzerindeki etkisiyle ilgili yapıcı geri bildirim alma fırsatı sunuyoruz.

Not: 2021 bahar döneminde sadece Pre-intermediate ve Lower intermediate grup öğrencileri çevrimiçi konuşma desteğinden faydalanabilecektir.

Konuşma destek görüşmesinde danışmanlarımız aşağıdaki konularda size yardımcı olabilir:

  • etkili sözlü iletişim becerilerini geliştirme
  • konuşma içeriği için araştırma yapma
  • beyin fırtınası yapıp bir konuşmanın ana hatlarını belirleme
  • bir sunumun provasını yapma
  • sunum becerilerinizi geliştirme
  • bir sınıf tartışmasına liderlik etme veya katılma
  • konuşma becerilerini geliştirme
  • bir sunumun video kaydını oluşturma
TOP Web Tasarım